19 MaYıS LiSeSi


GAZİANTEP TARİH KULÜBÜ
 
AnasayfaSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap


тüzüğüмüz

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
eMeL KıRıK
ADMİN

avatar

Kadın
Yaş : 27 Kayıt tarihi : 22/10/08 Mesaj Sayısı : 740 Nerden : Gaziantep/Hoşgör İş/Hobiler : Öğrenci Lakap :
MesajKonu: тüzüğüмüz Perş. Ekim 30, 2008 4:32 pm

TÜZÜĞÜMÜZ

19 MAYIS LİSESİ TARİH KULÜBÜ TÜZÜĞÜ


GİRİŞ


İnsanlığın hafızası olan tarih konuları güncel hayatımızı yakından
ilgilendirmektedir. Bu önemli konularda görülen eksik- liklerin veya
aksaklıkların giderilmesini teşvik ve takip etmek gerekmektedir. Öğrenciler,
öğretmenler, konuya hâkim kimseler arasında iletişim ve etkileşimin sağlanması
gerekmektedir. Günümüzün teknolojik ve maddi imkânları ölçüsünde bu önemli
konulara değinmek gerekmektedir.


KULÜBÜN ADI
Madde 1: Kulübün adı “19 Mayıs Lisesi Tarih Kulübü”dür.

YAPI


Madde 2: Kulüp 19 Mayıs Lisesi ’ne
bağlı bir topluluktur.

AMAÇLAR


Madde 3: Amaç: genelde bütün toplum için, özelde okulumuz öğrencileri
arasında tarihin ve tarih dersinin öneminin anlatılmasını, anlaşılmasını ve
benimsetilmesini sağlamaktır.

Madde 3.1: Tarih ve kültür konularına ilgi artırılmasını sağlayıcı bu
konularda tartışmalar, söyleşiler, geziler, sergiler düzenlemek.

Madde 3.2: Öğrenciler arasında tarih ve kültür konuları hakkında
bilgilenme sağlanması amacıyla derleme broşürler veya metinler düzenlemek veya
düzenlenmesine katkıda bulunmak.

Madde 3.3: Öğrenciler arasında tarih ve kültür konularına ilişkin bilgi
ve belge paylaşımına öncülük etmek. Eldeki imkanlar ölçüsünde tarih ve kültür
konularında bilgi dağarcığı (kitaplık, belgeler, gazete, dergi, etkinlik panosu,internet
sitesi vb) oluşturmak.

Madde 3.4: Öğrenciler arasında tarih ve kültür bilincinin oluşabilmesi
amacıyla eldeki imkânlar dâhilince tarih ve kültür konularında uygun zaman ve
yerlerde bilgilendirme, öğretme, tanıtma toplantıları düzenlemek.

Madde 3.5: Öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimi sağlamak amacıyla
web sitesi, e-posta grubu, dergi, etkinlik panosu bülten gibi etkileşim araçları oluşturmak.

Madde 3.6: Öğretmenler ile öğrenciler ve ilgilenenler arasında tarih ve
kültür konularında bilgi alışverişinin teminini sağlamak amacıyla söyleşi, açık
oturum ve tarih yarışmaları düzenlemek.

YÖNTEM


Madde 4,1: 19 Mayıs Lisesi Tarih Kulübü , Madde 3’ün kısımlarında
belirtilen amaçlar doğrultusunda, kulüp üyelerinin düzenlediği etkinlikleri
gerçekleştirir.

Madde 4,2: 19 Mayıs Lisesi Tarih Kulübü , Madde 3’ün kısımlarında
belirtilen amaçlar çerçevesinde, öğrenciler, öğretmenler, Alaca’da bulunan şair
ve yazarlar, konuların uzmanları ve bu konuda yayın yapmış kişilerin
katılımıyla panel, seminer, söyleşi, açık oturum vb. düzenler.

Madde 4,3: 19 Mayıs Lisesi Tarih Kulübü , Madde 3’ün kısımlarında
belirtilen amaçlar doğrultusunda yayın yapar.

YÖNETİM BİÇİMİ


Madde 5: 19 Mayıs Lisesi Tarih Kulübü, Genel Kurul’a katılan üyeler
tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurul iki ayda
bir, Yönetim Kurulu ise ayda iki kere toplanır.

Madde 5.1:
Genel Kurul’un Yapısı

19 Mayıs Lisesi Tarih Kulübü üyesi Genel
Kurullara katılma hakkına sahiptir.
Genel Kurullar esnasında tutanak tutulur, Genel Kurulun içeriği rapor edilir.
Yönetim Kurulunca önerilen ve tüm üyelerin onayladığı kişi(ler) rapor ve
tutanağı hazırlar. Bu rapor ve tutanaklar herkese duyurulur.

Madde 5.2: Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu, bir başkan ve başkan yardımcısı, Yönetim ve Denetleme kurulları
ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Her sınıfın en az bir temsilcisi olmalıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına devamı
zorunludur. Herhangi bir nedenle, bir üyenin, üst üste üç kere katılımının
gerçekleşmemesi halinde Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
Yönetim Kurulu, bir öğretim yılı için, Genel Kurula katılan üyeler tarafından,
kapalı oy ve oy çokluğu ilkesi ile seçilir. Her eğitim ve öğretim yılı başında
bu seçimler tekrarlanır.


GÖREVLER

Sosyal Kulüp Başkanının Görevleri :


Madde 5.3:
Kulübün çalışmalarından yıllık
çalışma programının uygulanmasında birinci derecede sorumludur.

Madde 5.4:
Sosyal Kulüp Başkanının Görevleri
şunlardır:
a.
Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kulüp toplantısına
çağırır.
b.
Diğer Sosyal Kulüplerle işbirliği yapar.
c.
Kulüp çalışmalarının düzenini. disiplinini ve gelişimini sağlar.
d.
Rehber Öğretmenin gözetim,denetim ve yönlendirmelerini kulüp üyelerine iletir.
e.
Genel kurulda kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.
f.
Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Sosyal kulüpler
yönetim kuruluna bildirir.
g.
Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.Sosyal Kulüp Başkan Yardımcısının Görevleri :


Madde 5.5:
Sosyal Kulüp Başkan yardımcısının Görevleri şunlardır:
a.
Sosyal kulüp başkanının
bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
b.
Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.
c.
Başkanın kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

Yazmanın Görevleri :

Madde 5.6:
Yazmanın Görevleri
şunlardır:
a.
Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
b.
Diğer sosyal kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.
c.
Kulüple ilgili belgeleri, dosyaları düzenler
.


Madde 5.7: Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
Tüm etkinliklerin yapılması ile ilgili kararların alınmasında görevlidir.
Tüm toplantıların düzenli yapılmasının sağlanmasından sorumludur.
Olağanüstü durumlarda kurul üyeleri ile iletişimin sağlanması ile ilgili
kararlarda yetkilidir.

ÜYELİK

Madde 6: 19 Mayıs Lisesi Tarih Kulübü’ne eğitim ve öğrenimine devam eden her 19 Mayıs
Lisesi öğrencisi, öğretmeni üye olabilir.

Madde 7:
Kulüp üyelerinden aidat toplanmaz, ancak yapılacak etkinliklerin
(gezi, gibi) maliyeti eşit olarak paylaşılır.

Madde 8: Kulüp üyeleri, Genel Kurulda onaylanmadığı takdirde kulüp adına
hareket edemez.

Madde 9: Üyelikten çıkartma, Tarih Kulübü tüzüğü dışında davranışları
kesinleşen üyelerin her türlü kulüp toplantısında söz hakkı elinden alınarak
yapılır.


TARİH KULÜBÜ’NÜN ÇALIŞMA ALANI :

Madde 10:
Kulüp şu alanlarda faaliyette
bulunur:
a.
Tarih kulübü gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin
görüş,seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir
b.
Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici
örneklemeler yapar.
c.
Kulübün amacına uygun resim, sergi, film ve slaytlar hazırlayıp
gösterir.
d.
Sosyal kulüp saatlerinde sosyal içerikli konuşmalar hazırlarlar.
KULÜBÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR :

Madde 11:
Kulüp şu defter ve dosyaları
tutar.
a.
Toplantı karar defteri
b.
Evrak dosyası
c.
Demirbaş defteri.TARİH KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR :
Madde 12:
Tarih Kulübü Yönetim Kurulu;
a.
Okul müdürüne
b.
Görevli müdür yardımcısına
c.
Tarih kulübü yönetici öğretmenine
d.
Rehber öğretmenler kuruluna


TARİH KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER KULÜPLER VE
KURUMLAR :Madde 13:
Tarih kulübü şu sosyal kulüpler ve
kurumlarla işbirliği yapar.
a.
Kültür edebiyat kulübü
b.
Gezi inceleme kulübü
c.
Okul koruma derneği


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ


Madde 14: Kulübün değiştirilemez özellikteki tüzük maddeleri;
amaçlarıdır.

Madde 15: Diğer konularda tüzüğe yapılacak ekleme ve çıkarımlar için
ancak bir yıllık dönemde kulüp toplantılarının %80’ine katılanların önerileri
gündeme alınır.


OYLAMA


Madde 16: Yukarıdaki özellikteki üyeler bu tür oylamalarda oy hakkına
sahiptir.

Madde 17: Bu tür oylamalar normal ortamda üyelerin katılımıyla açık
olarak yapılır.


KULÜBÜN FESHİ


Madde 18: Kulübün fesh edilmesi yetkisi 19 Mayıs Lisesi okul idaresine aittir.

Madde 19: Kulüp Genel Kurul üyelerinin üye tamsayısının 2/3’ünün
kararıyla fesh edilebilir.

Madde 20: Kulüp herhangi bir biçimde madde 3, 4 ,5 ve 6'nın bir kısmının
veya tamamının değiştirilmesi halinde doğrudan fesholur.


DİĞER MADDELER


Madde 21: Kulübün resmi yayın organları genel kurulca onaylanmış olan
web sitesi, dergi ve gazete ve etkinlik panosudur
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://tarihkulup.yetkin-forum.com

тüzüğüмüz

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
19 MaYıS LiSeSi :: TARİH KULÜBÜMÜZ :: тαяιн кυℓüвü нαккιη∂α -